Draudikų vertinimas


Atnaujinti rezultatai (2013 m. duomenimis).

Atnaujinti rezultatai (2012 m. duomenimis)

Tyrimo rezultatų santrauka.
Pristatymo skaidrės.

Audrius Linartas – VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, buvęs Draudimo priežiūros komisijos pirmininko pavaduotojas

- atliko nuo 1998 m. Lietuvoje veikusių ir veikiančių ne gyvybės draudimo įmonių ir filialų finansinių duomenų analizę ir suformavo vertinimo modelį, autoriaus vertinimu geriausiai tinkantį Lietuvoje veikiančių draudimo bendrovių ir jų filialų finansinio patikimumo vertinimui;
- pritaikė parinktą modelį, naudodamas naujausius viešai prieinamus metinius finansinių ataskaitų duomenis ir apibendrino rezultatus;
- parengė finansinės būklės ir vartotojų nuomonių integravimo rekomendacijas.

Autorinis darbas - spauskite čia.

dr. Gintaras Šumskas – ilgametę patirtį rinkos tyrimų srityje turintis projektų vadovas, anksčiau dirbęs įmonėje RAIT, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. Vykdo mokslinę veiklą Vilniaus Universitete, dėstė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Mykolo Romerio universitete ir kitose mokslo ir studijų įstaigose:
- suformavo nuomonių tyrimo koncepciją
– parengė vertinimo modelį, vertinimo struktūrą, išskyrė vertintojų grupes ir nustatė imtis, parinko vertinimo metodus,
- pasitelkęs profesionalius tyrėjus atliko tyrimą ir apibendrino jo rezultatus.

Autorinis darbas - spauskite čia.
Fizinių ir juridinių asmenų nuomonių tyrimo rezultatų papildomi pjūviai - spauskite čia.