Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiami dažniausiai DBR narių ir besidominčių naryste asmenų užduodami klausimai ir atsakymai į juos.

KUR GAUTI INFORMACIJĄ APIE DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ?

KADA REIKIA TAPTI DBR NARIU?

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI DBR NORINT TAPTI NARIU?

IKI KADA TURIU SUMOKĖTI STOJAMĄJĮ MOKESTĮ?

IKI KADA TURIU SUMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ?

KOKS YRA NARIO MOKESČIO DYDIS?

Į KOKIĄ SĄSKAITĄ REIKIA PERVESTI STOJAMĄJĮ IR NARIO MOKESČIUS?

KUR KREIPTIS, JEI IŠKYLA KLAUSIMŲ DĖL NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO?

BUVAU PRIIMTAS (-A) Į DBR METŲ PABAIGOJE. KOKIO DYDŽIO NARIO MOKESTĮ TURIU MOKĖTI?

AR GALIU BŪTI ATLEISTAS NUO NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO?

KAIP SUŽINOTI, AR ESU SKOLINGAS (-A)?

KAIP SUŽINOTI APIE MAN ĮSKAITYTAS KVALIFIKACINES MOKYMŲ VALANDAS?

KOKIOS NUSTATYTOS PRIVALOMŲJŲ KVALIFIKACINIŲ VALANDŲ TEMOS IR APIMTYS?

KAIP GAUTI INFORMACIJĄ APIE VYKSIANČIUS MOKYMUS?

KAS PRANEŠA APIE MOKYMUOSE DALYVAVUSIUS NARIUS?

KAIP PRISIJUNGTI PRIE REGISTRUOTŲ VARTOTOJŲ ZONOS?

KOKIĄ INFORMACIJĄ PATEIKTI DBR IŠEINANT MOTINYSTĖS ATOSTOGŲ?

NEGAVAU INFORMACIJOS IŠ DBR APIE NARIO MOKESČIO MOKĖJIMĄ IR KITŲ PRANEŠIMŲ.

KUR KREIPTIS NORINT, KAD BŪČIAU IŠBRAUKTAS (-A) IŠ DRAUDIMO BROKERIŲ SĄRAŠO?

GAVAU REIKALAVIMO RAŠTĄ DĖL NESUMOKĖTO NARIO MOKESČIO. NURODYTU LAIKOTARPIU DRAUDIMO BROKERIO VEIKLOS NEVYKDŽIAU. KODĖL MAN SKAIČIUOTAS NARIO MOKESTIS?

NEBEDIRBU DRAUDIMO BROKERIŲ BENDROVĖJE. KODĖL BENDROVĖ NEPRANEŠĖ APIE TAI, KAD MANE IŠBRAUKTŲ IŠ DRAUDIMO BROKERIŲ SĄRAŠO?

DAUGIAU NEI 12 MĖN. NEVYKDAU DRAUDIMO BROKERIO VEIKLOS. KODĖL LIETUVOS BANKAS NEPANAIKINO MANO LICENCIJOS? ___________________________________________________________________________________________

KUR GAUTI INFORMACIJĄ APIE DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ?

Draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus rengia Lietuvos bankas.
Pranešimas apie artimiausią egzaminą paskelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt, skiltyje "Priežiūra" ("Aktuali informacija").
Visais klausimais, susijusiais su egzamino programa, dokumentų pateikimu, egzamino data ir kt. kreipkitės šiais kontaktais:
- e. paštu pt@lb.lt;
- tel.: 8 5 268 09 56, 8 5 2 68 05 01, 8 5 2 68 05 02.

Grįžti į viršų

KADA REIKIA TAPTI DBR NARIU?

Draudimo brokerių rūmų nariu privalu tapti prieš pradedant vykdyti draudimo brokerio profesinę veiklą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu veiklos nepradėjote vykdyti per 12 mėn., Lietuvos bankas, vadovaudamasis LR Draudimo įstatymo 166 str. 5 d. 3 p., turi teisę Jus išbraukti iš draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą išlaikiusių asmenų sąrašo.

Grįžti į viršų

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI DBR NORINT TAPTI NARIU?

Reikalinga pateikti:
- prašymą priimti į DBR narius;
- draudimo brokerio priesaiką;
- draudimo brokerio pažymėjimo kopiją;
- stojamąją įmoką patvirtinantį kvitą. 2014-05-08 visuotinis narių susirinkimas nustatė stojamojo mokesčio dydį, galiojantį 2015-2017 m. - 200 eurų.

Naujo vartotojo paskyrą susikursite ir dokumentų formas rasite, galėsite užpildyti ir įkelti: www.dbr.lt -> Registruotis.
Formas taip pat galite rasti www.dbr.lt skiltyje "Narystė".

Dokumentų (prašymo ir priesaikos) originalus pateikite paštu, adresu Vytenio g. 6, 03113 Vilnius.

Grįžti į viršų

IKI KADA TURIU SUMOKĖTI STOJAMĄJĮ MOKESTĮ?

Stojamasis mokestis sumokamas ir mokėjimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su pirmiau nurodytais stojimo dokumentais.
Stojamojo mokesčio mokėjimas neatidedamas ir dalimis neskaidomas.

Grįžti į viršų

IKI KADA TURIU SUMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ?

Vadovaujantis 2015 m. gegužės 7 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 40 EUR nario mokestis už 2015 m. turi būti sumokėtas iki 2015 m. birželio 30 d. Nesumokėjus iki nurodytos datos nario mokestis didėja ir yra 200 EUR, turi būti sumokėtas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Vėlesniais metais nario mokestis mokėtinas vadovaujantis 2015 m. gegužės 7 d. visuotinio narių susirinkimo patvirtinto stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo priedu (aprašą galite rasti registruotų vartotojų zonoje, skiltyje "Nario mokestis").

Grįžti į viršų

KOKS YRA NARIO MOKESČIO DYDIS?


2014-05-08 visuotinis narių susirinkimas nustatė metinį nario mokestį 2015-2017 m. - 40 eurų. Nario mokesčio mokėjimo termino nesilaikymo pasekmės aptartos stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo priede (aprašą galite rasti registruotų vartotojų zonoje, skiltyje "Nario mokestis").

Grįžti į viršų

Į KOKIĄ SĄSKAITĄ REIKIA PERVESTI STOJAMĄJĮ IR NARIO MOKESČIUS?

Nario mokestis mokamas į DBR atsiskaitomąją sąskaitą.

Mokėjimo informacija:
- gavėjas: Draudimo brokerių rūmai
- gavėjo sąskaita: LT33 7044 0600 0453 8522 (AB SEB bankas)
- gavėjo kodas: 300061764

Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti:
- asmens, už kurį mokamas nario mokestis, vardą, pavardę,
- asmens kodą bei
- laikotarpį, už kurį mokama.

Grįžti į viršų

KUR KREIPTIS, JEI IŠKYLA KLAUSIMŲ DĖL NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO?

Visais klausimais, susijusiais su DBR nario mokesčiu ir jo administravimu, prašome kreiptis į DBR vyriausiąjį finansininką Juozą Sarapiną:
- e. paštu: finansininkas@dbr.lt;
- mob. tel. 8 685 50855.

Grįžti į viršų

BUVAU PRIIMTAS (-A) Į DBR METŲ PABAIGOJE. KOKIO DYDŽIO NARIO MOKESTĮ TURIU MOKĖTI?

2014-05-08 visuotinis susirinkimas nustatė metinį nario mokestį 2015-2017 m. - 40 eurų. Vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo nustatyta nario mokesčio mokėjimo tvarka, nario mokesčio suma nepriklauso nuo narystės pradžios ar pabaigos datos.

Grįžti į viršų

AR GALIU BŪTI ATLEISTAS NUO NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO?

Nario mokestis neskaičiuojamas tik už laikotarpį, kai narys nedirbo dėl ligos, nedarbingumo arba dalinio darbingumo, nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų (nario mokestis perskaičiuojamas ketvirčiais) ir apie tai yra informavęs DBR.

Kitais pagrindais nuo nario mokesčio mokėjimo neatleidžiama.

Visuotinio narių susirinkimo patvirtinta nario mokesčio mokėjimo tvarka yra paskelbta registruotų vartotojų zonoje, skiltyje "Nario mokestis".

Grįžti į viršų

KAIP SUŽINOTI, AR ESU SKOLINGAS (-A)?

Informacija apie Jūsų nario mokesčio priskaitymus ir mokėjimus pateikiama www.dbr.lt registruotų vartotojų zonoje esančioje nario kortelėje, skiltyje "Mokėjimai".

Grįžti į viršų

KAIP SUŽINOTI APIE MAN ĮSKAITYTAS KVALIFIKACINES MOKYMŲ VALANDAS?

Informacija apie Jums įskaitytas kvalifikacines mokymų valandas pateikiama www.dbr.lt registruotų vartotojų zonoje esančioje nario kortelėje, skiltyje "Mokymai".

Grįžti į viršų

KOKIOS NUSTATYTOS PRIVALOMŲJŲ KVALIFIKACINIŲ MOKYMŲ TEMOS IR APIMTYS?

Draudimo brokeriams yra nustatyta minimali privaloma kvalifikacijos kėlimo apimtis:
- 48 valandos per trejus metus,
- bet ne mažiau kaip 8 valandos per metus.

Nustatyti trys kvalifikacinių mokymų tipai. Išsamūs reikalavimai išdėstyti Draudimo brokerių narių kvalifikacijos kėlimo ir vertinimo tvarkos apraše, kuris paskelbtas registruotų vartotojų zonoje, skiltyje "Mokymai".

Grįžti į viršų

KAIP GAUTI INFORMACIJĄ APIE VYKSIANČIUS MOKYMUS?

Apie numatomus mokymus DBR narius informuoja mokymų organizatoriai (pvz., draudikai, kurie su konkrečiais brokeriais turi pavedimo sutartis, praneša DBR nariams apie iš anksto su DBR suderintus mokymus) arba Draudimo brokerių rūmų administracija. Informacija paskelbiama e. paštu ir/arba www.dbr.lt registruotų vartotojų zonoje, skiltyje "Mokymai".
Draudimo brokerių rūmų nariai taip pat gali kelti kvalifikaciją individualiai, per draudimo brokerių įmones ir kt., patys pasirinkdami mokymų organizatorius.

Grįžti į viršų

KAS PRANEŠA APIE MOKYMUOSE DALYVAVUSIUS NARIUS?

Apie išdėstytas mokymų valandas ir jų pobūdį praneša, dalyvių sąrašą pateikia mokymų organizatoriai arba brokerio darbdavys, jei mokymai buvo organizuoti konkrečioje įmonėje.
Draudimo brokerių rūmai savo ruožtu stengiasi užtikrinti, kad iš organizatorių gaunama ir registruojama informacija apie surengtus mokymus būti kiek įmanoma tikslesnė.

Grįžti į viršų

KAIP PRISIJUNGTI PRIE REGISTRUOTŲ VARTOTOJŲ ZONOS?

Prisijungimo duomenys tinklalapyje www.dbr.lt:
E. pašto adresas: tas, kurį esate pateikęs (-usi) DBR administracijai ir kuriuo gaunate e. laiškus;
Slaptažodis: raidžių ir skaičių kombinacija, kurią esate gavęs (-usi) e. paštu iš DBR.
Spauskite „Prisijungti".
Jei pamiršote slaptažodį, spauskite „priminti slaptažodį". Į Jūsų e. pašto dėžutę bus atsiųstas naujas slaptažodis.

Atkreipkite dėmesį:
- Visiems DBR nariams yra sukurtos vartotojų paskyros - nariams nereikia registruotis tinklalapyje, net jeigu dar niekada nesinaudojo paskyra. Registruodamiesi Jūs kuriate naują vartotoją - to daryti nereikia. Registracija skirta tik draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą išlaikiusiems asmenims - kandidatams į DBR narius.
- Jei matote sistemos pranešimą, kad įvedėte neteisingą e. pašto adresą, vadinasi, Jūs įvedėte e. pašto adresą, kuris nesutampa su Jūsų pateiktu ir įvestu į DBR duomenų bazę. Praneškite apie naują e. pašto adresą administracija@dbr.lt.
- Jei prisijungę nematote savo asmeninės informacijos - vadinasi, jūs naudojatės bendru elektroniniu paštu su kitu asmeniu. Pateikite savo individualiai naudojamą e. pašto adresą administracija@dbr.lt.

Grįžti į viršų

KOKIĄ INFORMACIJĄ PATEIKTI DBR IŠEINANT MOTINYSTĖS ATOSTOGŲ?

Jei išeinate motinystės atostogų, pateikite šią informaciją DBR e. paštu:
- pranešimą iš "Sodros" elektroninės sistemos apie Jums suteiktas nėštumo ir gimdymo atostogas;
- vėliau - darbdavio įsakymą dėl Jums suteiktų vaiko priežiūros atostogų. Įsakyme turi būti nurodytos vaiko priežiūros atostogų pradžios ir pabaigos datos.

Grįžti į viršų

NEGAVAU INFORMACIJOS IŠ DBR APIE NARIO MOKESČIO MOKĖJIMĄ IR KITŲ PRANEŠIMŲ.

Jeigu negaunate informacijos iš DBR, didelė tikimybė, kad yra pasikeitę Jūsų kontaktiniai duomenys ir DBR apie tai neinformuoti.
Pasikeitus kontaktiniams (taip pat ir asmens) duomenims ir (ar) darbovietei Jūs pats (-i) esate atsakingas (-a) už tai, kad praneštumėte apie tai DBR administracijai.
Informuokite apie vardo, pavardės, e. pašto adreso, kontaktinio telefono numerio, adreso korespondencijai, darbovietės pasikeitimus.
Šiuos duomenis galite atnaujinti prisijungę prie registruotų vartotojų zonos, nario kortelėje, skiltyje „Mano duomenys".

Grįžti į viršų

KUR KREIPTIS NORINT, KAD BŪČIAU IŠBRAUKTAS (-A) IŠ DRAUDIMO BROKERIŲ SĄRAŠO?

Licenciją draudimo veiklai išduoda ir panaikina Lietuvos bankas.
Norėdamas (-a) atsisakyti licencijos, kreipkitės į Lietuvos banką šiais kontaktais:
- e. paštu pt@lb.lt;
- tel. 8 5 268 09 56, 8 5 2 68 05 01, 8 5 2 68 05 02.
E. paštu pateikite laisvos formos pasirašytą prašymą, nurodydami priežastį, dėl kurios atsisakote licencijos (pvz., nebevykdote draudimo brokerio veiklos), ir draudimo brokerio pažymėjimo numerį.
Kai Lietuvos banke bus priimtas sprendimas išbraukti Jus iš draudimo brokerio egzaminą išlaikiusių asmenų sąrašo, būsite išbrauktas (-a) ir iš DBR narių sąrašo. Atskirai informuoti DBR Jums nebūtina.

Grįžti į viršų

GAVAU REIKALAVIMO RAŠTĄ DĖL NESUMOKĖTO NARIO MOKESČIO. NURODYTU LAIKOTARPIU DRAUDIMO BROKERIO VEIKLOS NEVYKDŽIAU. KODĖL MAN SKAIČIUOTAS NARIO MOKESTIS?

Nepriklausomai nuo to, ar vykdote, ar laikinai nevykdote draudimo brokerio veiklos, kol išlaikote licenciją ir esate DBR narys (-ė), turite teisę bet kada atnaujinti veiklą ir Jums kyla įsipareigojimas mokėti nario mokestį. Veiklos nevykdymas nėra priežastis Jums mokesčio neskaičiuoti ar Jus atleisti nuo nario mokesčio įsiskolinimo.

Grįžti į viršų

NEBEDIRBU DRAUDIMO BROKERIŲ BENDROVĖJE. KODĖL BENDROVĖ NEPRANEŠĖ APIE TAI, KAD MANE IŠBRAUKTŲ IŠ BROKERIŲ SĄRAŠO?

Kiekvienas draudimo brokerio licenciją įgijęs asmuo asmeniškai priima sprendimą dėl veiklos vykdymo ar nevykdymo ir asmeniškai atsako už įsipareigojimų įvykdymą (net jei anksčiau nario mokestį už jį sumokėdavo draudimo brokerių įmonė, kurioje dirbo).

Jei apsisprendžiate nebevykdyti draudimo brokerio veiklos, turite pats (-i) kreiptis į Lietuvos banko priežiūros tarnybą dėl išbraukimo iš sąrašo. Kai būsite išbrauktas iš LB tvarkomo sąrašo, tuomet šio sprendimo pagrindu būsite išbrauktas ir iš DBR narių sąrašo.

Grįžti į viršų

DAUGIAU NEI 12 MĖN. NEVYKDAU DRAUDIMO BROKERIO VEIKLOS. KODĖL LIETUVOS BANKAS NEPANAIKINO MANO LICENCIJOS?

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovaudamasis LR Draudimo įstatymo 166 str. 5 d. 3 p. Lietuvos bankas turi teisę (bet ne prievolę) išbraukti daugiau kaip 12 mėn. veiklos nevykdantį asmenį iš draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą išlaikiusių asmenų sąrašo.

Jei apsisprendžiate nebevykdyti draudimo brokerio veiklos, Jūs asmeniškai turite apie tai pranešti Lietuvos banko priežiūros tanybai. Tik pasibaigus licencijos galiojimui baigsis Jūsų narystė DBR bei iš jos kylantys įsipareigojimai.

Grįžti į viršų