Titulinis
2004 m. birželio 16 d. steigiamajame Draudimo brokerių rūmų susirinkime, kuriame dalyvavo 74 kvalifikacinį egzaminą išlaikę draudimo brokeriai, buvo patvirtinti Draudimo brokerių rūmų įstatai ir išrinktas Draudimo brokerių rūmų prezidiumas - Darius Grabauskas, Giedrius Kazlauskas, Vytis Ledas, Alfredas Ramanauskas, Gintaras Ručys, Gytis Tuomas, Daiva Vokietaitytė. Draudimo brokerių rūmų prezidentu išrinktas Alfredas Ramanauskas.


Dabartinis, ketvirtasis, Draudimo brokerių rūmų prezidiumas, ketverių metų kadencijai išrinktas 2014 m. sausio 16 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime - Arūnas Adomaitis (asociacijos prezidentas, išrinktas 2014 m. gegužės 8 d.), Rimgaudas Grigaitis, Edita Likienė, Justina Sinkevičiūtė, Jolanta Šimkienė, Vytautas Valiauga (asociacijos prezidentas 2014 m. sausio 16 d.-gegužės 8 d.), Laurynas Žilinskas.

2014 m. Draudimo brokerių rūmai švenčia veiklos dešimtmetį, kurį paminėjo 2014 m. gegužės 8 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Vadovaujantis LR Draudimo įstatymo 166 str. 1 p., draudimo brokeriu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos fizinis asmuo, išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, įrašytas į priežiūros institucijos tvarkomą draudimo brokerių sąrašą ir tapęs Draudimo brokerių rūmų nariu.

Pagrindinis Draudimo brokerių rūmų tikslas - įgyvendinti draudimo brokerių savivaldą, koordinuoti savo narių veiklą, siekiant užtikrinti nepriekaištingą draudimo brokerių paslaugų teikimą, gerinti draudimo brokerių veiklos aplinką bei sąlygas.

Draudimo brokerių rūmų pagrindinės funkcijos:
- atsižvelgiant į priežiūros institucijos rekomendacijas, parengti ir patvirtinti draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą ir kontroliuoti, kaip jo laikomasi;
- rengti Draudimo brokerių rūmų įstatų pakeitimus ir papildymus;
- rengti Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;
- organizuoti ir koordinuoti draudimo brokerių stažuotes, kvalifikacijos kėlimą;
- teikti pasiūlymus priežiūros institucijai dėl jos organizuojamų draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų ir peratestavimo;
- nustatyti draudimo brokeriams privalomo kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus ir tvarką;
- spręsti draudimo brokerių profesinės veiklos gerinimo klausimus;
- nagrinėti asmenų skundus dėl draudimo brokerių veiklos ir profesinės etikos pažeidimų;
- atsižvelgiant į Draudimo brokerių garbės teismo sprendimą, teikti pasiūlymus priežiūros institucijai iki vienerių metų sustabdyti draudimo brokerio pažymėjimo galiojimą arba išbraukti draudimo brokerį iš draudimo brokerių sąrašo;
- vykdyti kitas Draudimo brokerių rūmams teisės aktų priskirtas funkcijas.