Draudimo brokerių rūmų garbės nariai

2013 metais buvo patvirtinti Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardo suteikimo nuostatai ir Draudimo brokerių rūmų garbės nariu paskelbtas Vytautas ValiaugaIki šiol Vytautas Valiauga yra vienintelis Draudimo brokerių rūmų garbės narys.

Draudimo brokerių rūmų garbės nario ir einamosios kadencijos prezidiumo nario Vytauto Valiaugos iniciatyva 2019 metais nuostatai buvo peržiūrėti, atnaujinti ir papildyti. Naują nuostatų redakciją š. m. gegužės 6 d. patvirtino Draudimo brokerių rūmų prezidiumas (parsisiųsti).

Draudimo brokerių rūmų nariai gali nustatyta tvarka siūlyti prezidiumui kandidatūras dėl Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardo suteikimo draudimo brokerių bendruomenei nusipelniusiems asmenims.

Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardas gali būti suteiktas asmeniui už reikšmingą, išskirtinį indėlį į draudimo brokerio institucijos vystymą, institucijos žinomumo didinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą draudimo brokerių bendruomenės labui.

Draudimo brokerių rūmų garbės nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie nėra laikomi teistais, nėra patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir arba jų atžvilgiu nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nežemina draudimo brokerio vardo, Draudimo brokerių garbės teismo nėra laikomi pažeidę draudimo brokerių profesinei etikai keliamus reikalavimus ir/arba dėl kurių nėra pateiktas siūlymas iškelti drausmės bylą ir/arba kurie nėra teikiami svarstyti Draudimo brokerių garbės teisme dėl konkrečių pažeidimų.

Kandidatus į Draudimo brokerių rūmų garbės narius gali siūlyti ne mažiau nei 1/10 Draudimo brokerių rūmų narių.

Sprendimą suteikti ir panaikinti Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardą priima prezidiumas balsų dauguma, sprendimas įsigalioja nuo sprendimo priėmimo dienos. Apie Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardo suteikimą ir panaikinimą paskelbiama Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime ir asociacijos tinklalapyje.

Teiktinų dokumentų formos.

Iškilus klausimų kreipkitės:
administracija@dbr.lt
867919225