V. Valiaugos knyga "Draudimo brokeriai Lietuvoje"

"Draudimo brokeriai Lietuvoje" (išleista 2013-12-11)Prieš dvidešimt metų, t. y., 1994 m. sausio 18 d., Lietuvos draudimo rinkoje pasirodė draudimo brokerių institucija. Šiai sukakčiai pažymėti Draudimo brokerių rūmų garbės narys Vytautas Valiauga 2013 m. gruodžio 11 d. išleido knygą  "Draudimo brokeriai Lietuvoje".

Leidinio tikslas - suteikti dabartiniams ir būsimiems draudimo darbuotojams kuo daugiau žinių apie reikšmingiausius šios verslo šakos įvykius ir jų dalyvius, pradedant 1888 m. balandžio 1 d., kai Rusijos vidaus reikalų ministerija davė leidimą Vilniuje steigti savitarpio nuo ugnies draugiją, ir baigiant šių dienų šalies draudimo rinkos procesais.


Keletas pasakojimų iš knygos „Draudimo brokeriai Lietuvoje".

Iš V skyriaus:
Batsiuvys be batų, draudikas be poliso
Pirmojo draudimo brokerio biuras
Valstybinė draudimo įstaiga nepaliko pirmojo brokerio nelaimėje
(dėl techninės klaidos šis pasakojimas nepateko į spausdinimo maketą).

VII skyrius: „Pirmųjų ..." galerija

Mūsų kolega Vytautas Valiauga - žmogus, pradėjęs kurti Lietuvos draudimo brokerių istoriją. Jis įsteigė pirmąją ir iki šiol sėkmingai dirbančią draudimo brokerių įmonę. 1997 m. buvo Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos steigimo iniciatorius ir nuo 1997 m. iki 2001 m. jos prezidentas. 2004 metais kartu su 67 kitais draudimo brokeriais įsteigė Draudimo brokerių rūmus. Tais pačiais metais buvo išrinktas Draudimo brokerių garbės teismo pirmininku ir šias pareigas ėjo dvi kadencijas (iki 2011 m.). 2013 m. gegužės 9 d. Draudimo brokerių rūmų pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime jam, pirmam iš draudimo brokerių, buvo suteiktas Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardas, o 2014 m. sausio 16 d. Draudimo brokerių rūmų visuotiniame narių susirinkime buvo išrinktas Draudimo brokerių rūmų prezidiumo nariu ir Draudimo brokerių rūmų prezidentu. Šias pareigas ėjo iki 2014 m. gegužės 8 d.

V. Valiauga yra išleidęs:
2006 m. pirmą knygos „Brokeriai" leidinį.
2007 m. antrą (papildytą) „Brokerių" leidinį, skirta LDBĮA 10-mečiui paminėti.
2009 m. - ,,Draudikai".
2010 m. ,,Dvidešimt draudimo rinkos metų" , skirta 20-ties metų draudimo verslo Lietuvoje apžvalgai.
2011 m. pirmąją atsiminimų knygą „Kad aš jo nepažįstu...", nukeliančią skaitytoją į pokario laikus.
2012 m. knygoje „Nematomos draudimo polisų pusės" atsiminimų forma papasakotos 74 istorijos iš draudimo verslo.
2013 m. "Palikti Lietuvoje" - išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
2013 m. vienas iš 142 bendraautorių knygos "Žmogus laiko taikinyje" (Algirdas Brazauskas draugų ir oponentų akimis). Knygos sudarytojas - Vilius Kavaliauskas.
2014 m. knygos "Sentimentalios istorijos" sudarytojas ir vienas iš devynių jos autorių.

2015 m. "Gyvenimo knyga"
Keletas pasakojimų iš šios knygos:

Klebono agrastai
Kad aš rašyti nemoku
Kvailių pasieškok kitur
Nustebinome Marčiulionį
Laidojimo išlaidų draudimas