Tarpininkų vaidmuo

Pateikiame Europos draudimo tarpininkų federacijos BIPAR interneto svetainėje esančio teksto vertimą.

 

Įžanga | Draudimo tarpininkai | Daudimo tarpininko vaidmuo | Draudimo tarpininkavimas praktikoje | Tarpininkai ir rizikos valdymas


Įžanga


Draudimas neabejotinai užima svarbią vietą modernioje ekonomikoje, tačiau jo svarba pripažįstama jau kelis šimtmečius. Draudimas „yra praktiška būtinybė verslui ir įmonėms“, bet jis atlieka ir platų visuomeninį vaidmenį, peržengiantį verslo reikalų ir didesnės valstybės turto dalies apsaugos ribas. Draudimas - svarbiausia priemonė, kurios pagalba „vieno individo katastrofa yra padalinama tarp daugelio, o vienos bendruomenės katastrofa padalinama tarp kitų bendruomenių; taip didelių katastrofų padariniai yra sušvelninami ir gali būti atitaisyti“.

Šiandien draudimas yra esminis sudėtingų nacionalinių ekonomikų funkcionavimo visame pasaulyje elementas. Be draudimo privatus komercinis sektorius negalėtų funkcionuoti.

Draudimas verslui suteikia galimybę dirbti rentabiliai, siūlydamas rizikos perkėlimo mechanizmus, pagal kuriuos trečiosios šalys perima su verslo veikla susijusią riziką. Taip įmonės gali pasiimti didesnius kreditus, kurių bankai ar kiti kreditoriai, bijodami prarasti savo kapitalą, paprastai neišduoda be garantijų. Draudimas - gera apsauga ir nuo rizikos verslui plečiantis į nežinomas teritorijas, t.y. naujas vietas, pradėjus siūlyti naujus produktus arba paslaugas. Tai yra labai svarbu skatinant verslą rizikuoti ir kuriant bei užtikrinant ekonominį augimą.

Už komercinio pasaulio ribų draudimas yra gyvybiškai svarbus individams. Be draudimo individai ir šeimos būtų neapsaugoti nuo kasdieninio gyvenimo netikėtumų. Gyvybės, sveikatos, turto ir kitos draudimo rūšys yra būtini vidutinio žmogaus finansiniam stabilumui, gerovei ir dvasios ramybei.

Draudimas yra finansinis produktas, kuris, atsitikus konkrečiam įvykiui, teisiškai įpareigoja draudimo bendrovę padengti apdraustojo nuostolius. Draudikas prisiima kitų asmenų nuostolių riziką mainais už tam tikrą mokestį - draudimo įmoką. Draudikas savo ruožtu gali perduoti savo rizikos dalį kitiems draudikams arba perdraudikams. Draudimo dėka rizikingi sumanymai, kurie tuo atveju, jei viena šalis turėtų prisiimti visą riziką, būtų nepasiekiamai brangūs, gali būti įgyvendinti.

Medicinos laimėjimai, produktų tobulėjimas, kosmoso tyrinėjimai ir technologijos tapo realybe draudimo dėka.

Klientai perka transporto priemonių draudimą, kuris apdraudžia ne tik mašinas, bet ir žmonės, kurie gali būti sužeisti avarijose. Namų savininkai ir nuomininkai perka draudimą, kuris apdraudžia jų turtą ir juos pačius nuo atsakomybės už nuostolius. Žmonės perka gyvybės ir sveikatos draudimą, kuris juos pačius ir jų šeimas apsaugo nuo finansinių katastrofų mirties ar ligos atveju.

Kai kuriose valstybėse valdžia reikalauja, kad įmonės būtų apsidraudusios. Pagal finansinės atsakomybės reikalavimus, privalomasis draudimas turi užtikrinti, kad nukentėjusioms šalims bus atlyginta. Įmonės taip pat gali reikalauti, kad kitos įmonės apsidraustų. Pavyzdžiui, mažmenininkas gali pareikalauti, kad jo tiekėjai turėtų produktų draudimą. Panašiai ligoninės gali reikalauti, kad jų gydytojai turėtų gydytojų profesinį draudimą, o hipotekos dažnai reikalauja, kad klientai apdraustų užstatomą turtą.

Draudimas gali būti platinamas keletu būdų. Dažniausiai pasitaikantis būdas yra per draudimo tarpininkus.

Draudimo tarpininkai yra pagrindinė jungtis tarp draudimo bendrovių, siekiančių parduoti draudimo polisus ir vartotojų, norinčių nusipirkti draudimą.

Tarpininkai, dažnai vadinami „brokeriais“, „agentais“ arba „teikėjais“, siūlo patarimus, suteikia informaciją ir kitas paslaugas, susijusias su pasiūlymu, derybomis ir draudimo pardavimu.

Per pastaruosius du dešimtmečius daug profesionalių tarpininkių išvystė paslaugų tiekimą, kuris peržengė paslaugų, susijusių su rizikos perkėlimo iš apdraustojo draudikui, ribas.

Tarpininkai dabar siūlo paslaugas, tokias kaip alternatyvių fondų šaltinių potencialiems nuostoliams, rizikos valdymo strategijų ir draudimo išmokų vertinimas ir taikymas.

Šioje studijoje aptariama draudimo tarpininko samprata, tarpininkų vaidmuo draudimo rinkoje ir visoje ekonomikoje bei tarpininkų draudikams ir vartotojams teikiamos paslaugos. Čia taip pat pateikiamas trumpas teisinės bazės, reglamentuojančios draudimo verslą visame pasaulyje, aprašas.