Titulinis
2004 m. birželio 16 d. steigiamajame Draudimo brokerių rūmų susirinkime, kuriame dalyvavo 74 kvalifikacinį egzaminą išlaikę draudimo brokeriai, buvo patvirtinti Draudimo brokerių rūmų įstatai ir išrinktas Draudimo brokerių rūmų prezidiumas - Darius Grabauskas, Giedrius Kazlauskas, Vytis Ledas, Alfredas Ramanauskas, Gintaras Ručys, Gytis Tuomas, Daiva Vokietaitytė. Draudimo brokerių rūmų prezidentu išrinktas Alfredas Ramanauskas.


Dabartinis, šeštasis, Draudimo brokerių rūmų prezidiumas, ketverių metų kadencijai išrinktas 2022 m. balandžio 5 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame narių susirinkime - Arūnas Adomaitis (asociacijos prezidentas), Giedrius Čiurinskas, Rimgaudas Grigaitis, Alius Lepeška, Edita Likienė, Marius Montvydas, Laurynas Žilinskas.

Vadovaujantis LR draudimo įstatymo 165 str. 1 d. ir 4 d., draudimo brokeriu laikomas asmuo, išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir esantis nepriekaištingos reputacijos, o prieš pradėdamas draudimo brokerio veiklą jis privalo tapti Draudimo brokerių rūmų nariu.

Vadovaujantis LR draudimo įstatymo 163 str. 5 d., su draudimo ir perdraudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas draudimo brokerių įmonėje gali atlikti tik joje dirbantis ar renkamas pareigas einantis draudimo brokeris.

Draudimo brokerių rūmų nariais turi teisę būti tik asmenys, išlaikę draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, turintys nepriekaištingą reputaciją ir davę draudimo brokerio priesaiką.

Pagrindinis Draudimo brokerių rūmų tikslas - įgyvendinti draudimo brokerių savivaldą, koordinuoti savo narių veiklą, siekiant užtikrinti nepriekaištingą draudimo brokerių paslaugų teikimą, gerinti draudimo brokerių veiklos aplinką bei sąlygas.

Draudimo brokerių rūmų pagrindinės funkcijos:
- parengia ir patvirtina draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą ir kontroliuoja, kaip jo laikomasi;
- rengia Draudimo brokerių rūmų įstatų pakeitimus ir papildymus;
- rengia Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;
- tvirtina draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programą ir vertinimo metodiką, nustato egzamino laikymo ir mokėjimo už jį tvarką, organizuoja draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir egzaminuoja draudimo brokerius arba perduoda draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino vykdymą trečiajam asmeniui;
- sprendžia draudimo brokerių profesinės veiklos gerinimo klausimus;
- nagrinėja asmenų skundus dėl draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimų;
- atlieka kitas Draudimo brokerių rūmų įstatuose nurodytas funkcijas.