Draudimo brokerių etikos kodeksas
Draudimo brokerių rūmų nariai privalo laikytis Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso (nuoroda).


Aktuali Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso redakcija patvirtinta Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime 2015 m. gegužės 7 d.

* * *

Atnaujintas Draudimo brokerių etikos kodeksas (nuoroda) (įsigalioja 2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1107 įsigaliojimo dieną, numatoma - 2018 m. spalio 1 d.).

Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso redakcija patvirtinta Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime 2018 m. gegužės 3 d.