Draudimo brokerių etikos kodeksas

Draudimo brokerių rūmų nariai privalo laikytis Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso (nuoroda).

Aktuali Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso redakcija patvirtinta Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime 2015 m. gegužės 7 d.

Iki tol galiojusi Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso redakcija (nuoroda).