Nario mokestis 2023


Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka (aktuali):

- nustatyti papildomą nario mokestį, mokamą iki 2023 m. birželio 30 d., - 80 EUR, nario mokestį nuo 2024 m. - 180 EUR;
- nustatyti, kad nuo 2024 metų einamųjų metų nario mokestis turi būti mokamas iki sausio 31 d.;
- nustatyti nario mokestį, kai nario mokestis nesumokamas nustatytu terminu:
* 2023 metais papildomas nario mokestis, nesumokėjus iki birželio 30 d., tampa 160 eurų;
* nuo 2024 metų, nesumokėjus einamųjų metų nario mokesčio iki sausio 31 d., nario mokestis tampa 360 eurų.

_____________________________________________________________________________________________


Vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka:


- nario mokesčio dydis - 100 EUR, jei sumokama per pirmąjį kalendorinių metų ketvirtį (iki kovo 31 d.);

- nario mokesčio nesumokėjus pirmiau nurodytu terminu, iki paskutinės kalendorinių metų dienos (gruodžio 31 d.) turi būti sumokėtas 200 EUR nario mokestis.

Mokėjimo informacija (nuo ankstesnių metų nepakito):

- gavėjas - Draudimo brokerių rūmai

- gavėjo sąskaita LT33 7044 0600 0453 8522 (AB „SEB bankas")

- gavėjo kodas 300061764

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti:

- 2023 metų nario mokestis

- asmens, už kurį mokamas nario mokestis, vardą, pavardę, arba atsiųskite narių, už kuriuos mokamas mokestis, sąrašą el. paštu finansininkas@dbr.lt kartu su mokėjimo patvirtinimu.

Visais klausimais, susijusiais su Draudimo brokerių rūmų nario mokesčio mokėjimu, sąskaitų-faktūrų išrašymu ir pan., kreipkitės į Draudimo brokerių rūmų vyr. finansininką Juozą Sarapiną, mob. +370 685 50855, el. p. finansininkas@dbr.lt.