Nario mokestis 2024


Vadovaujantis 2023 m. balandžio 6 d. visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka (aktuali):

- nustatytas nario mokestis nuo 2024 m. - 180 EUR;
- nustatyta, kad nuo 2024 metų einamųjų metų nario mokestis turi būti mokamas iki sausio 31 d.;
- nustatytas nario mokestis, kai nario mokestis nesumokamas nustatytu terminu: nuo 2024 metų, nesumokėjus einamųjų metų nario mokesčio iki sausio 31 d., nario mokestis tampa 360 eurų.

_____________________________________________________________________________________________

Mokėjimo informacija
(nuo ankstesnių metų nepakito):

- gavėjas - Draudimo brokerių rūmai

- gavėjo sąskaita LT33 7044 0600 0453 8522 (AB „SEB bankas")

- gavėjo kodas 300061764

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti:

- 2024 metų nario mokestis

- asmens, už kurį mokamas nario mokestis, vardą, pavardę, arba atsiųskite narių, už kuriuos mokamas mokestis, sąrašą el. paštu finansininkas@dbr.lt kartu su mokėjimo patvirtinimu.

Visais klausimais, susijusiais su Draudimo brokerių rūmų nario mokesčio mokėjimu, administravimu, sąskaitų-faktūrų išrašymu ir pan., kreipkitės į Draudimo brokerių rūmų vyr. finansininką Juozą Sarapiną, mob. +370 685 50855, el. p. finansininkas@dbr.lt.