Draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas

NORIU GAUTI PRANEŠIMĄ APIE RENGIAMĄ DRAUDIMO BROKERIŲ KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ - PILDYTI ČIA.

Asociacija Draudimo brokerių rūmai įgyvendina LR draudimo įstatymu priskirtą funkciją rengti draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus. ir kviečia pretendentus teikti dokumentus artimiausiam - gegužės mėnesio - egzaminui.

Informacija apie įvykusius draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus (nuoroda).

KADA IR KUR NUMATOMAS EGZAMINAS? 

Preliminari egzamino data - 2020 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienis), vieta - Saulėtekio al. 9, Vilnius.


Apie konkrečią egzamino datą, laiką ir vietą pretendentai bus informuoti asmeniškai elektroniniu paštu ne vėliau nei 2020 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį).

Organizuojant ir vykdant egzaminą bus laikomasi aktualių valstybės lygiu nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis reikalavimų, taip pat ir kitų nurodymų dėl COVID-19 plitimo prevencijos, profilaktikos ir kontrolės, jei tokių būtų įvesta.

Jeigu aplinkybės dėl COVID-19 plitimo vystytųsi nepalankiai ir ribojančios priemonės būtų papildytos, sugriežtintos, ir dėl to arba dėl susijusių priežasčių vykdyti egzaminą nebebūtų galimybių, iškilus būtinybei egzaminą atšaukti, jo pretendentai galėtų susigrąžinti už egzaminą sumokėtą mokestį.

Egzamino parengiamieji mokymai numatomi lapkričio 24 d. (antradienį) nuotoliniu būdu. Apie egzamino parengiamuosius mokymus egzamino pretendentams bus pranešta asmeniškai elektroninu paštu.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

Asmenys, pageidaujantys laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, Draudimo brokerių rūmams turi pateikti:
- prašymą leisti laikyti egzaminą, nurodydami vardą ir pavardę, savo telefono numerį bei elektroninio pašto adresą (prašymo forma); 
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
- dvi nuotraukas (30 x 40 mm) - pageidautina el. formatu el. paštu egzaminas@dbr.lt
- dokumentą, įrodantį, kad sumokėta Draudimo brokerių rūmų nustatyta įmoka už egzamino laikymą.

Egzaminą bus leidžiama laikyti tik tiems asmenims, kurie bus tinkamai pateikę visus nurodytus dokumentus. 

KADA REIKIA PATEIKTI DOKUMENTUS?

Pretendentai dokumentus turi teikti Draudimo brokerių rūmams nuo 2020 m. spalio 29 d. iki lapkričio 18 d. (įskaitant).

Dėmesio: dokumentai bus vertinami kaip pateikti laiku, jeigu jie Draudimo brokerių rūmuose bus gauti ne vėliau nei iki š.m. lapkričio 18 d. (įskaitant).

KAIP REIKIA PATEIKTI DOKUMENTUS?

Dokumentus galima pateikti Draudimo brokerių rūmams šiais būdais:
- registruotu laišku, adresu Vytenio g. 6, Vilnius. Jei dokumentai pateikiami siunčiant registruotu laišku, turi būti pateiktas pasirašytas prašymo leisti laikyti egzaminą originalas; arba
- elektroniniu būdu, el. pašto adresu egzaminas@dbr.lt. Jeigu dokumentai pateikiami elektroniniu būdu, tokiu atveju prašymas leisti laikyti egzaminą turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

KOKS EGZAMINO MOKESTIS?

Draudimo brokerių rūmų nustatyta įmoka už egzamino laikymą - 80 eurų.

Įmoką reikia sumokėti į Draudimo brokerių rūmų atsiskaitomąją sąskaitą LT33 7044 0600 0453 8522 (AB „SEB bankas").
Gavėjas: Draudimo brokerių rūmai
Gavėjo kodas: 300061764
Mokėjimo paskirtis: Už draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą VARDAS PAVARDĖ

KĄ REIKIA RUOŠTIS EGZAMINUI?

Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programa.
Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino teisės aktų sąrašas.

Draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas vykdomas vadovaujantis:
- LR draudimo įstatymu
- Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-90 „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo"
- Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo aprašu:
redakcija nuo 2020 m. spalio 13 d.
redakcija nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2020 m. spalio 13 d.
- Kvalifikacinių draudimo brokerių egzaminų organizavimo ir vykdymo procesų vidinės kokybės užtikrinimo sistemos aprašu
redakcija nuo 2020 m. spalio 13 d.
redakcija nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2020 m. spalio 13 d.

* * *

Vadovaujantis LR draudimo įstatymo 171 str. 4 d., Draudimo brokerių rūmai tvirtina draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programą ir vertinimo metodiką, nustato egzamino laikymo ir mokėjimo už jį tvarką, organizuoja draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir egzaminuoja draudimo brokerius arba perduoda draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino vykdymą trečiajam asmeniui.

Draudimo brokerių rūmų narių eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2018 m. gegužės 3 d., buvo patvirtinti šie dokumentai:
- Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo aprašas
- Draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų organizavimo ir vykdymo vidinės kokybės užtikrinimo sistemos aprašas

Susirinkimas nustatė minimalų ir maksimalų draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino mokesčio dydį bei šio mokesčio dydžio apskaičiavimo metodiką.

Trejų metų kadencijai susirinkimas skyrė šiuos draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino komisijos narius: Algimantą Barauską, Raimondą Kundrą, Giedrių Vicko.