DBR nariai

Aktualus Draudimo brokerių narių sąrašas skelbiamas šio tinklalapio skiltyje "Narystė".

74 draudimo brokeriai, išlaikę kvalifikacinį egzaminą 2004 m. balandžio mėnesį ir davę draudimo brokerio priesaiką, tapo Draudimo brokerių rūmų nariais steigiamajame susirinkime (2004 05 26-2004 06 16).

Kiti asmenys, išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą, įrašyti į priežiūros institucijos tvarkomą draudimo brokerių sąrašą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą, į Draudimo brokerių rūmų narius priimami Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu, gavus šių asmenų prašymą ir jų pasirašytą draudimo brokerio priesaiką, taip pat visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąją įmoką.

Prašymo priimti į Draudimo brokerių rūmų narius ir draudimo brokerio priesaikos šablonus galite parsiųsti iš čia

Užpildytą prašymą, pasirašytą draudimo brokerio priesaiką kartu su draudimo brokerio pažymėjimo kopija siųskite Draudimo brokerių rūmams adresu Draudimo brokerių rūmai, Vytenio g. 6, 03113 Vilnius.

Narystės privalumai

Teisėta veikla
Draudimo brokerių įmonės, vykdančios veiklą pagal Draudimo įstatymą, turi įdarbinti pakankamą skaičių draudimo brokerių. Asmuo, norintis vykdyti draudimo brokerio veiklą, turi išlaikyti draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą, tapti DBR nariu ir dirbti draudimo brokerių įmonėje. Taigi, asmenys, norintys teisėtai vykdyti draudimo brokerio veiklą, dirbdami draudimo brokerių įmonėse, gavusiose veiklos licenciją, turi būti DBR nariais.

Renginiai
DBR nariams organizuoja įvairius renginius.

Kvalifikacijos kėlimas
Draudimo brokerių rūmų prezidiumas yra patvirtinęs privalomą kvalifikacijos kėlimo apimtį draudimo brokeriams.
Draudimo brokerių rūmai planuoja mokymus nariams. Infomacija išplatinama tiesiogiai.

Etikos kodeksas

DBR nariai privalo laikytis draudimo brokerių etikos kodekso. Jis buvo patvirtintas DBR visuotiniame susirinkime-konferencijoje 2005 m. gegužės 13 d.

DBR taip pat parengė Draudimo rinkos dalyvių profesinės veiklos principų deklaraciją ir pasiūlė ją pasirašyti kitiems draudimo rinkos dalyviams. Deklaracija siekiama nustatyti vienodai aukštus etikos ir tarpusavio santykių standartus.
Deklaracijos projektas sukėlė nemažai diskusijų draudikų tarpe, tačiau jo pasirašymo vis vengiama formaliais argumentais.