Garbės teismas

2023 m. balandžio 6 d. visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių narių susirinkimas trejų metų kadencijai nuo 2023 m. spalio 13 d. skyrė Draudimo brokerių garbės teismo nariais:
1. Justę Bitkevičienę
2. Darių Klemką
3. Liną Taranenko

Draudimo brokerių garbės teismo sudėtis:
1. Darius Andriukaitis (skyrė Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, nuo 2021 m. sausio mėn.)
2. Justė Bitkevičienė (skyrė DBR narių visuotinis susirinkimas, nuo 2023 m. spalio 13 d.)
3. Kristina Čeponaitė (skyrė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nuo 2023 m. kovo 10 d.)
4. Darius Klemka (skyrė DBR narių visuotinis susirinkimas, nuo 2023 m. spalio 13 d.)
5. Lina Taranenko (skyrė DBR narių visuotinis susirinkimas, nuo 2023 m. spalio 13 d.)
____________________________________________________________________________________________

2020 m. spalio 13 d. pakartotinis visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas trejų metų kadencijai skyrė Draudimo brokerių garbės teismo nariais:
1. Šarūną Baleišį
2. Giedrių Čiurinską
3. Liną Taranenko

Draudimo brokerių garbės teismo sudėtis:
1. Darius Andriukaitis (skyrė Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, nuo 2021 m. sausio mėn.)
2. Šarūnas Baleišis (skyrė DBR narių pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nuo 2020 m. spalio 13 d.)
3. Kristina Čeponaitė (skyrė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nuo 2023 m. kovo 10 d.)
4. Giedrius Čiurinskas (skyrė DBR narių pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nuo 2020 m. spalio 13 d.)
5. Lina Taranenko (skyrė DBR narių pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nuo 2020 m. spalio 13 d.)

______________________________________________________________________________________________

2017 m. sausio mėn. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (toliau - Tarnyba) delegavo į Draudimo brokerių garbės teismą  naują narį - Tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Ilgalaikių taupymo ir draudimo priežiūros skyriaus vyriausiąjį juriskonsultą Darių Andriukaitį.

2017 m. balandžio 13 d. visuotiniame Draudimo brokerių rūmų narių susirinkime trejų metų kadancijai skirti trys Draudimo brokerių garbės teismo nariai - Šarūnas Baleišis, Giedrius Čiurinskas ir Darija Tonkich. Draudimo brokerių garbės teismo nariai pirmajame posėdyje išrinko Draudimo brokerių garbės teismo pirmininke Dariją Tonkich.

2017 m. rugsėjo 29 d., pasibaigus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos deleguotos į Draudimo brokerių garbės teismą atstovės Lauros Aleinikovos kadencijai, Tarnyba skyrė naują narę - Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento direktorę Živilę Kazakevičienę.

2020 m. kovo 3 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nauja Draudimo brokerių garbės teismo nare skyrė Vartojimo paslaugų skyriaus vedėją Kristiną Čeponaitę.

Draudimo brokerių garbės teismo nariai:
1. Darija Tonkich, pirmininkė, draudimo brokerė (nuo 2017-04-13)
2. Šarūnas Baleišis, pirmininkės pavaduotojas, draudimo brokeris (nuo 2017-04-13)
3. Giedrius Čiurinskas, narys, draudimo brokeris (nuo 2017-04-13)
4. Darius Andriukaitis, narys, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos deleguotas atstovas (nuo 2018 m. sausio mėn.)
5. Kristina Čeponaitė, narė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos deleguota atstovė (nuo 2020-03-03)

Draudimo brokerių garbės teismo nuostatai (nuo 2019 m. gegužės 7 d.)
Draudimo brokerių garbės teismo
nuostatai (iki 2019 m. gegužės 7 d.)

____________________________________________________________________________________________


2017 m. balandžio 13 d. Draudimo brokerių rūmų narių visuotiniame susirinkime trejų metų kadencijai (nuo 2017 m. gegužės 8 d.) skirti trys Draudimo brokerių garbės teismo nariai.

2017 m. gegužės 15 d. įvyko Draudimo brokerių garbės teismo posėdis, kuriame išrinkta Draudimo brokerių garbės teismo pirmininkė ir pavaduotojas.

2015 m. gegužės 7 d. Draudimo brokerių rūmų visuotiniame narių susirinkime patvirtinta nauja Draudimo brokerių garbės teismo nuostatų redakcija (nuoroda).

2015 m. vasario mėn. pasibaigus priežiūros institucijos į Draudimo brokerių garbės teismą skirto nario Dariaus Andriukaičio antrai trejų metų kadencijai, Lietuvos banko priežiūros tarnyba Draudimo brokerių garbės teismo nare skyrė Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Finansinių paslaugų priežiūros skyriaus viršininkę Renatą Babkauskaitę. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtai atstovei R. Barysaitei pakeitus tarnybą, VVTAT Teismo nare skyrė Ekonominių interesų departamento Duomenų analizės ir prevencijos skyriaus vedėją Laurą Aleinikovą.

Draudimo brokerių garbės teismo nariai:
1) Darija Tonkich, pirmininkė, draudimo brokerė
2) Šarūnas Baleišis, pirmininkės pavaduotojas, draudimo brokeris
3) Giedrius Čiurinskas, draudimo brokeris
4) Renata Babkauskaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atstovė (nuo 2015-02-06)
5) Laura Aleinikova, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė (nuo 2014-09-29)

__________________________________________________________________________________________

Pasibaigus skirto į Draudimo brokerių garbės teismą nario trejų metų kadencijai Lietuvos bankas Teismo nariu nuo 2012-02-07 skyrė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Vartotojų apsaugos ir švietimo skyriaus viršininką Darių Andriukaitį.

Pasibaigus skirto į Draudimo brokerių garbės teismą nario trejų metų kadencijai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Teismo nare nuo 2012-02-15 skyrė Editą Bishop.

E. Bishop pakeitus tarnybą, VVTAT nuo 2013-03-25 trejų metų kadencijai Teismo nare skyrė Ekonominių interesų departamento Finansinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėją Rūtą Barysaitę.

Vladas Černiauskas atsistatydino iš Draudimo brokerių garbės teismo narių 2013-12-31.

Draudimo brokerių garbės teismo nariai:

1) Edita Ekici, pirmininkė, draudimo brokerė;

2) Alius Lepeška, narys, draudimo brokeris;

3) Darius Andriukaitis, narys, LB Priežiūros tarnybos atstovas;

4) Rūta Barysaitė, narė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė.

_____________________________________________________________________________________________

2011-05-05 Visuotiniame Draudimo brokerių rūmų narių susirinkime slaptu balsavimu trejų metų kadencijai į Draudimo brokerių garbės teismą buvo skirti šie DBR nariai:
1. Edita Ekici
2. Vladas Černiauskas
3. Alius Lepeška

2011-05-16 įvyko Draudimo brokerių garbės teismo posėdis, kuriame trečiosios kadencijos teismo pirmininke išrinkta Edita Ekici, pavaduotoju – Vladas Černiauskas bei trečiosios kadencijos teismui perduoti veiklos įgaliojimai.

Draudimo brokerių garbės teismo nariai:
  1. Edita Ekici, pirmininkė, draudimo brokerė;
  2. Vladas Černiauskas, pirmininkės pavaduotojas, draudimo brokeris;
  3. Alius Lepeška, narys, draudimo brokeris;
  4. Darius Andriukaitis, narys, LR Draudimo priežiūros komisijos atstovas;
  5. Marekas Močiulskis, narys, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovas.

_______________________________________________________________________________________________

2005 metų gegužės mėnesio 13 dieną Visuotiniame Draudimo brokerių rūmų narių susirinkime buvo priimti Draudimo brokerių garbės teismo nuostatai (Aktuali redakcija); Sprendimų skelbimo tvarka

Draudimo brokerių garbės teismo nariai:

1.Vytautas Valiauga, pirmininkas, draudimo brokeris;
2.Gintautas Burzdikas, pirmininko pavaduotojas, draudimo brokeris;
3.Vladas Černiauskas, narys, draudimo brokeris;
4.Darius Andriukaitis, narys, LR Draudimo priežiūros komisijos atstovas;
5.Marekas Močiulskis, narys, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovas.

Garbės teismo el.pašto adresas: garbesteismas@dbr.lt