Draudimo tarpininkavimas praktikoje

Įžanga | Draudimo tarpininkai | Daudimo tarpininko vaidmuo | Draudimo tarpininkavimas praktikoje | Tarpininkai ir rizikos valdymas


Draudimo tarpininkavimas praktikoje


Tarpininko vaidmuo šios veiklos kontekste kyla iš dviejų pagrindinių tarpininko vykdomų funkcijų: išlaidų paieškai ir nežinomybės mažinimo.

Išlaidos paieškai

Tarpininkai sumažina draudimo pirkėjų, ieškančių tinkamo draudimo ir tinkamo draudiko savo rizikai apdrausti, išlaidas. Sumažindami išlaidas pardavimui ir reklamai, jie taip mažina ir draudimo bendrovių, ieškančių draudimo pirkėjų, išlaidas.

Tarpininkai pažįsta draudimo rinką. Jie išmano savo kliento pageidaujamą apdrausti riziką, žino draudikus, galinčius apdrausti tokią riziką ir geriausią būdą tokiam draudimui išrūpinti.

Nežinomybė

Draudimo pirkėjas ir bendrovės neturi visos informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai pasirašyti, todėl jiems sunku derėtis dėl teisingos kainos ir tinkamų draudimo poliso sąlygų. Pirkėjas gali gerai žinoti pageidaujamą apdrausti riziką, bet gali nežinoti draudiko finansinio stabilumo arba vyraujančių draudimo rinkos sąlygų. Iš kitos pusės, draudikai gali turėti visą finansinę informaciją apie bendrovę ir rinką, reikalingą sprendimui priimti, bet dažniausiai neturi galimybių sužinoti daugiau apie riziką ir būsimą klientą.

Tarpininkai pažįsta draudimo rinką, jie tarpininkauja ir teikia informaciją apie draudimo pirkėjus ir bendroves. Jie šią informaciją išaiškina abiems pusėms, dalyvaujančioms sandoryje.

Kad būtų palaikomi ilgalaikiai kliento ir draudiko santykiai, tarpininkai yra suinteresuoti užtikrinti, kad abi šalys būtų tinkamai informuotos ir galėtų pasiekti joms abiems naudingą susitarimą.

Draudimo pirkėjas ir bendrovės gali pradėti sandorį, neturėdami vienodo svorio derybose. Mažas arba vidutinio dydžio draudėjas derybose dėl sandorio turi daug mažiau svorio, nei didelis draudikas, su kuriuo reikia susitarti. Dažnai tarpininkas, atsverdamas tiekėją savo padėtimi rinkoje, gali pasiekti didesnį balansą derybose ir taip išsiderėti geresnes sąlygas klientui.

Visi tiekėjai dažniausiai duoda tą patį pažadą – užtikrinti nuostolių kompensaciją.

Tačiau, kad tas pažadas būtų prasmingas, tiekėjas turi turėti reputaciją, pagrįstą tokių pažadų laikymusi, bei privalo suvokti ir sugebėti tinkamai įvertinti riziką, mokamąjį pajėgumą bei savo galimybes mokėti išmokas, susijusias su atitinkama rizika.

Draudimo tiekėjų yra tūkstančiai, nuo didelių nacionalinių tiekėjų, kurie siūlo platų draudimų pasirinkimą, iki mažų regioninių, kurie specializuojasi vienoje produkto linijoje, todėl daugumai klientų reikalingas tarpininkas, kuris derėtųsi dėl draudimo sąlygų papunkčiui.

Aišku, dėl didelio bendrovių skaičiaus rinkoje to negalima padaryti su kiekviena bendrove, siūlančia apdrausti konkrečią riziką. Klientai pasitiki tarpininkais, kurie pažįsta daug tiekėjų, galinčių patenkinti klientų poreikius ir gali vesti derybas su konkrečiomis bendrovėmis, kad būtų gautas geriausias bendras draudimo pasiūlymas.

Tam svarbiausia yra užmegzti santykius tarp tarpininko ir tiekėjo. Kad galėtų savo klientams pateikti produktus ir paslaugas, tarpininkai turi išmanyti kliento pateiktus rizikos profilius ir būti pakankamai sumanūs, kad pasirinktų tinkamiausią tiekėją, galintį pasiūlyti geriausią draudimo paslaugą kiekvienam rizikos profiliui.

Geriausias būdas tarpininkui įsitikinti tiekėjo sugebėjimu apdrausti riziką ir jo galimybėmis mokėti išmokas yra dirbti su šiuo tiekėju ilgą laiką. Tiekėjui taip pat bus daug lengviau suprasti gręsiančią riziką, jei jis pažįsta ir pasitiki ją siūlančiu tarpininku.

Tarpininkai ir draudikų, ir apdraustųjų yra vertinami kaip svarbiausias draudimo rinkos elementas.

Tarpininkai draudimo rinkoje ieško tiekėjų, kurie gali apdrausti kliento riziką. Jie teikia paslaugas ir apdraustiesiems, ir draudikui bei padeda klientams išvystyti alternatyvius rizikos perkėlimo mechanizmus, jei apdrausti šią riziką yra neįmanoma arba tiesiog per brangu.

Šiandien, sudėtingomis draudimo rinkos sąlygomis, tarpininkai tapo kai kuo daugiau nei paprastais ryšininkais tarp draudimo bendrovių ir draudimo pirkėjų.

Jie naudojasi savo patirtimi ir ekspertize draudimo rinkoje, savo draudimo rinkų žiniomis, klientų ir klientų rizikos išmanymu ir santykiais su draudikais, grįstais ilgu bendradarbiavimu, kad galėtų parduoti ir administruoti brangų, dažnai specifinės rizikos, draudimą.

Verslo draudimo klientai dažniausiai yra rizikos valdymo profesionalai. Šie pirkėjai išmano draudimą, todėl jie suvokia, kad verslo draudimo produktai nėra paprasčiausios prekės, bet kiekvienam klientui pritaikyti rizikos perkėlimo įrankiai, dėl kurių kainos ir sąlygų dažniausiai deramasi papunkčiui.

Rizikos padengimas gali būti ilgas ir sudėtingas procesas. Norėdami, kad jų draudimo poreikiai būtų pilnai suprasti ir įvertinti ir kad būtų surastas šiuos poreikius atitinkantis draudimas, draudimą išmanantys verslo klientai pasikliauja tarpininkais.