Tarpininkai ir rizikos valdymas

Įžanga | Draudimo tarpinikai | Daudimo tarpininko vaidmuo | Draudimo tarpininkavimas praktikoje | Tarpininkai ir rizikos valdymas


Tarpininkai ir rizikos valdymas

 

Rizikos valdytojai vis dažniau naudoja įmonių rizikos valdymo įrankius, kurie padeda suprasti jų rizikos profilį, įvardinti išlaidų šaltinius bei išanalizuoti visos įmonės riziką. Kai kurie tarpininkai aktyviai veikia aprūpindami tokiais įrankiais.

Viena iš galimų draudimo tarpininkų funkcijų yra padėti klientams valdyti jų riziką, pagerinti jų rizikos profilius ir sumažinti tikimybę, kad gali įvykti draudiminis įvykis.

Ne visas rizikos rūšis būtina priimti tokias, kokios jos yra. Tinkamai valdomą riziką galima kontroliuoti ir mažinti. Kai kurių rizikų galima išvengti, kai kurias galima pakeisti taip, kad būtų apribotas jų dažnumas ir finansiniai padariniai.

Rizikos valdymas yra galimos rizikos analizės, potencialių nuostolių sumažinimo ir materialinio turto apsaugojimo procesas. Verslo atstovai dažnai kreipiasi į savo tarpininką, kad šis pakonsultuotų rizikos valdymo klausimais ir pasiūlytų jiems geriausius rizikos mažinimo būdus.

Taigi, kai kurie tarpininkai atstovauja savo klientams visose rizikos valdymo proceso stadijose: padeda klientams įvertinti riziką, įdiegti priemones rizikai sumažinti, pasirinkti draudimo produktus arba rizikos valdymo sistemas, geriausiai atitinkančias kliento draudimo poreikius, palengvinti jų pirkimą bei administruoti išmokų procesą.

Materialiajam turtui apsaugoti yra daugybė būdų. Draudimo įsigijimas yra tradicinis rizikos perkėlimo būdas, bet tarpininkai ir jų klientai rizikai sumažinti naudoja ir kitus metodus.

Pavyzdžiui, galima naudoti alternatyvius rizikos perkėlimo mechanizmus, tokius kaip savidraudos įmonių steigimas, sutikimas su didesne besąlygine išskaita arba rezervų nuostoliams padengti kaupimas.

Savidrauda

Savidrauda gali būti kelių rūšių. Apdraustieji gali prisiimti didesnę besąlyginę išskaitą arba sutikti su mažesnėmis draudimo padengiamomis sumomis. Kad būtų sumažinta verslui gręsianti rizika ir būtų apsaugotos nukentėjusios trečios šalys, savidraudos programos turi būti labai gerai subalansuotos su gerai valdoma išlaidų kontrolės programa. Būtent čia išryškėja patyrusių tarpininkų kaip programų kūrimo konsultantų svarba.

Kontroliuojamos draudimo bendrovės (Captives)

Kontroliuojamos draudimo bendrovės įsteigimas yra populiari rizikos finansavimo alternatyva, ypač kai įprastas draudimas atsieina brangiai. Kontroliuojamos draudimo bendrovės taip pat populiarios tarp verslo įmonių, kurios nori pačios kontroliuoti ir finansuoti savo riziką.

Kontroliuojamosji draudimo bendrovė yra draudimo įmonė, kuri visa priklauso ne draudimo organizacijai, o didelei įmonei arba to paties verslo įmonių grupei. Tarpininkas gali padėti klientui įkurti kontroliuojamą draudimo bendrovę arba ją administruoti įmonei pradėjus veiklą.

Svarbiausia kontroliuojamos draudimo bendrovės užduotis yra apdrausti arba perdrausti motininės bendrovės riziką, tačiau jos gali padengti ir nesusijusių šalių riziką. Sėkmingai dirbanti kontroliuojamoji draudimo bendrovė gali pasiūlyti geresnes kainas, nei kainos, paprastai siūlomos įprastinėje draudimo rinkoje. Kaip ir paprasti draudimo agentai, Kontroliuojamos draudimo bendrovės rizikai išsklaidyti naudoja perdraudimą.

Rizikos valdymas yra daug sudėtingesnis procesas, nei paprastas draudimo įsigijimas. Didelė užduoties dalis yra, visų pirma, kelio rizikai užkirtimas. Kai kurie draudimo tarpininkai turi patirties darbe su savo verslo klientais, analizuojant ir kontroliuojant jų riziką, rengiant saugumo programas ir kitus rizikos valdymo būdus bei, jei reikia, paruošiant alternatyvius rizikos perkėlimo mechanizmus.

Tokia veikla ir paslaugos peržengė įprastinio supratimo apie poliso įsigijimą ir jo administravimą ribas ir padėjo tarpininkams iš paprasčiausių brokerinių paslaugų tiekėjų tapti tarpininkais, teikiančiais visas paslaugas, t.y. ne tik tarpininkavimo, bet ir daugybę kitų mokamų rizikos valdymo ir konsultavimo paslaugų.