Draudimo tarpininkavimo vaidmuo

Įžanga | Draudimo tarpininkai | Daudimo tarpininko vaidmuo | Draudimo tarpininkavimas praktikoje | Tarpininkai ir rizikos valdymas


Draudimo tarpininko vaidmuo


Tarpininkams, kurie pažįsta draudimo rinką, jos produktus, kainas ir tiekėjus bei gerai išmano draudimo pirkėjų poreikius, tenka unikalus vaidmuo, tiksliau daug vaidmenų konkrečiose draudimo rinkose, o plačiąją prasme net ir nacionalinių bei tarptautinių ūkių funkcionavime.

Tarpininkų veikla atneša naudos bendram ūkio vystymuisi nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste. Draudimo vaidmuo bendrai ūkio gerovei yra gerai žinomas.

Be draudimo teikiamos apsaugos nuo rizikos, sulėtėtų, galbūt netgi visiškai sustotų, komercinė veikla, todėl sustotų ūkio augimas ir dingtų tokio augimo teikiama finansinė nauda verslui ir individams.

Draudimo tarpininkų vaidmuo valstybės ūkyje yra svarbus. Jie draudimą ir kitus rizikos valdymo produktus padaro plačiai prieinamus, taip didindami teigiamą draudimo poveikį, kuris pasireiškia polinkiu rizikuoti, investuoti, pagrindinių visuomenės poreikių patenkinimu ir ūkio augimu.

Į draudimo rinką tarpininkai įneša šiuos faktorius, kurie padidina draudimo, kaipo tokio, prieinamumą:

Novatoriška rinkodara

Į draudimo rinką tarpininkai įneša novatorišką rinkodaros praktiką. Ji pagilina ir praplečia draudimo rinkas, nes klientai sužino daugiau apie draudimo siūlomas paslaugas ir tai padeda jiems pasirinkti reikiamą draudimą.

Informacijos skleidimas vartotojui

Tarpininkai suteikia informaciją vartotojams taip įgalindami juos apgalvotai pirkti / priimti gerus sprendimus. Tarpininkas gali paaiškinti, ko reikia vartotojui ir kokį pasirinkimą jis turi draudikų, draudimo ir kainų atžvilgiu. Klientui, kuris yra gerai informuotas ir turi didelį pasirinkimą, draudikai pasiūlys draudimą, kuris tenkina kliento poreikius už protingą kainą.

Informacijos skleidimas rinkoje

Tarpininkai renka ir vertina informaciją, susijusią su užsakymais, įmokomis ir išmokomis. Šias žinias sujungus su kliento poreikių išmanymu, tarpininkai tampa pakankamai kompetentingi, kad galėtų skatinti ir padėti kurti naujus ir novatoriškus draudimo rinkos produktus bei sukurti rinkas, kurių dar nebuvo. Be to, informacijos skleidimas ir rinkos plėtra šalies viduje ir tarptautiniu mastu gali padėti pritraukti daugiau tiesioginių investicijų draudimo sektoriuje ir su juo susijusiose pramonės šakose.

Sveika konkurencija

Padidėjęs vartotojų informuotumas didina draudimo paklausą ir pakelia vartotojui priimtiną draudimo kainą. Didėjanti draudimo rinka leidžia produktų ir paslaugų tiekėjams maksimaliai išnaudoti rizikos valdymui skirtas lėšas ir pasinaudoti konkurencingesniu finansiniu klimatu ūkio augimui skatinti.

Draudiko rizikos išsklaidymas

Verslo kokybė yra svarbi visiems draudikams dėl daugelio priežasčių, tokių kaip pelningumas, nuostatų laikymasis bei, galų gale, finansinis išlikimas. Kad išvengtų didelių nuostolių, draudimo bendrovės turi įsitikinti, kad jų apdraudžiamos rizikos yra draustinos ir tinkamai išsklaidyti riziką. Tarpininkai padeda draudikams įvykdyti sudėtingą rizikos išsklaidymo po visą jų portfelį užduotį. Tarpininkai dirba su daug draudikų, įvairiais klientais ir dažnai daugelyje geografinių regionų. Jie padeda tiekėjams išsklaidyti riziką portfeliuose pagal pramonės šakas, geografiją, apimtis, draudimo tipą ir kitus faktorius. Taip draudikai netampa per daug pažeidžiami konkrečiame regione arba konkretaus draudimo tipo atžvilgiu, o vertingi resursai yra atlaisvinami panaudojimui kitur.

Išlaidų mažinimas

Padėdami mažinti draudikų išlaidas, brokeriai automatiškai mažina visų įsipareigojimų išlaidas draudimui šalyje arba ūkyje. Draudimo išlaidos yra būtinos daugeliui įmonių, todėl kainų mažinimas gali turėti didelį poveikį bendrai ūkio raidai ir pagerinti bendrą konkrečios rinkos konkurencingumą. Žinoma, draudimo ciklas rinkose, kai pasiūla viršija paklausą arba atvirkščiai, gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą poveikį pelnui, siejamam su padidėjusiu prieinamumu. Visgi, dažniausiai padidėjęs prieinamumas atneša naudą vartotojui, skatindamas konkurenciją tarp produktų ir siūlomų kainų bei skatindamas paslaugų kokybės augimą. Mažindami išlaidas draudimui įvairiose rinkose, tarpininkai svariai prisideda prie šalies ūkio augimo.